توس نیاز » دسته بندی » آموزش » كتابهاي آموزشي » کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی

کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی

کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی
مولفان: دکتر عادل سلیمانی، دکتر سعید جوی زاده، سارا کاویانی
تلفن سفارش : 09382252774-07132341477
آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1،موسسه چشم انداز
پست الکترونیک:
Sjavizadeh@yahoo.com
وب سایت:
www.gisland.org
♦ فهرست مطالب ♦
مقدمه
پیشگفتار
فصل اول: تغییرات اقلیمی
1- تغییرات اقلیمی
1-1 تغییرات اقلیم هم واقعی و هم جدی است
1-1-1 دی اکسیدکربن یک گاز گلخانه ای است
1-1-2 ما حجم زیادی از گازهای گلخانه ای اضافه را وارد جو کرده ایم
1-1-3 دمای میانگین زمین رو به افزایش است
1-1-4 ما شاهد آثار دیگر بوده ایم
1-1-5 همه این مسائل به هم پیوسته اند
1-2 تئوری های تغییر اقلیم
1-2-1 تئوری اول: گرم شدن کره زمین توسط انسان
1-2-2 تئوری دوم: تنظیمات حراراتی _ زیستی
1-2-3 تئوری سوم: تشکیل ابر و قدرت بازتاب
1-2-4 تئوری چهارم: اقدامات مخرب بشر در کنار گازهای گلخانه ای
1-2-5 تئوری پنجم: جریانات اقیانوسی
1-2-6 تئوری ششم: حرکت سیارات
1-2-7 تئوری هفتم: تغییرپذیری خورشیدی
1-3 پیامد های تغییرات اقلیمی
1-4 خلاصه فصل اول
1-5 تفکر کنید!
1-6 مطالعه بیشتر
فصل دوم: خشکسالی
2- خشکسالی
2-1 تعاریف خشکسالی
2-1-1 تعاریف مفهومی
2-1-2 تعاریف عملیاتی
2-2 انواع خشکسالی
2-2-1 خشکسالی هواشناسی
2-2-2 خشکسالی هیدرولوژیکی
2-2-3 خشکسالی کشاورزی
2-2-4 خشکسالی اقتصادی–اجتماعی
2-2-5 خشکسالی سبز و خشکسالی کاغذی
2-3 شاخص های خشکسالی
2-3-1 شاخص شدت خشکسالي پالمر
2-3-2 شاخص ذخيره آب سطحي
2-3-3 شاخص درصدي از نرمال
2-3-4 شاخص دهك ها
2-3-5 شاخص بارش استاندارد
2-3-6 شاخص رطوبت محصول
2-3-7 شاخص خشکسالي رطوبت خاک
2-3-8 شاخص خشكسالي محصول-ويژه
2-3-9 شاخص بارش سراسري ياکلي
2-3-10 شاخص نابهنجاري يا بي نظمي بارش
2-3-11 شاخص خشکسالي احيائي
2-3-12 شاخص بارش مؤثر
2-4 اثرات و پیامدهای خشکسالی
2-4-1 اثرات اقتصادی خشکسالی
2-4-2 اثرات اجتماعی خشکسالی
2-4-3 اثرات زیست محیطی خشکسالی
2-5 وضعیت خشکسالی در ایران
2-5-1 راهکار هاي برون رفت از وضعیت فعلی
2-5-2 چالش های آتی خشکسالی در ایران
2-6 خلاصه فصل دوم
2-7 تفکر کنید!
2-8 مطالعه بیشتر
فصل سوم: مدیریت خشکسالی
3- مدیریت خشکسالی
3-1 مدیریت بحران
3-2 مدیریت ریسک
3-3 سیاست‌های خشکسالی و آماده‌سازی: تعریف مراحل
3-4 سیاست خشکسالی: خصوصیات و راه‌های پیش‌رو
3-5 سیاست ملی مدیریت خشکسالی: یک فرایند
3-5-1 ده گام در سیاست خشکسالی
3-6 اقدامات ضروري مقابله با خشکسالی
3-6-1 اقدامات در خصوص ارزیابی پدیده خشکسالی
3-6-2 بر نامه هاي جلوگیري از بروز خشکسالی
3-7 خلاصه فصل سوم
3-8 تفکر کنید!
3-9 مطالعه بیشتر
فصل چهارم: رهیافت¬ها و رویکردهای آسیب پذیری نسبت به خشکسالی
4-1 دیدگاه های بین رشته ای درحوزه ی مخاطرات طبیعی
4-2 پیشینه ی تئوری اجتماعی بلایای طبیعی
4-3 رهیافت ها و رویکردهای اصلی به ارزیابی و سنجش آسیب پذیری اجتماعی
4-3-1 رهیافت جمعیتی یا دموگرافیک
4-3-2 رهیافت طبقه بندی
4-3-3 رهیافت موقعیتی
4-3-4 رهیافت بومی و فعال
4-3-5 تئوری های قحطی
4-4 خلاصه فصل چهارم
4-5 تفکر کنید!
4-6 مطالعه بیشتر
فصل پنجم: مفاهیم و دیدگاه¬های آسیب پذیری
5-1 تعاریف آسیب پذیری
5-2 ابعاد آسیب پذیری
5-2-1 نسل های مطالعات آسیب پذیری در مقابل تغییراقلیم
5-3 نظریه ها و دیدگاه های آسیب پذیری
5-4 چارچوب های مفهومی آسیب پذیری
5-4-1 ساختار دوگانه ی آسیب پذیری
5-4-2 چارچوب معیشت پایدار
5-4-3 آسیب پذیری در چارچوب مخاطره و ریسک
5-4-4 چارچوب استراتژی بین المللی برای کاهش اثر بلایا
5-4-5 آسیب پذیری در تغییرات زیست محیطی جامعه ی جهانی
5-4-6 چارچوب پیاز
5-4-7 مدل فشار و آزاد کرد
5-4-8 رویکرد جامع به سنجش ریسک و آسیب پذیری
5-4-9 چارچوب مفهومی BBC
5-5 خلاصه فصل پنجم
5-6 تفکر کنید!
5-7 مطالعه بیشتر
فصل ششم: سنجش آسیب پذیری
6-1 آناتومی آسیب پذیری در مقابل تغییراقلیم
6-2 آسیب پذیری، سازگاری و توسعه پایدار
6-2-1 پایداری: مثلث توسعه پایدار در مقابل تخم مرغ پایداری
6-3 رویکردهای سنجش آسیب پذیری
6-3-1 رهیافت اجتماعی- فیزیکی
6-3-2 رهیافت زیست – فیزیکی
6-3-3 رهیافت تلفیقی
6-3-4 رهیافت سنجش آسیب پذیری خانوار
6-4 روش های سنجش آسیب پذیری در رهیافت ها
6-4-1 روش اقتصاد سنجی
6-4-1-1 آسیب پذیری ناشی از فقر انتظاری
6-4-1-2 آسیب پذیری در قانون مطلوبیت انتظاری
6-4-1-3 آسیب پذیری ناشی از بروز حوادثی که بیمه به آن تعلق نمی گیرد
6-4-2 روش های شاخص سازی
6-4-3 روش های کیفی
6-5 خلاصه فصل ششم
6-6 تفکر کنید!
6-7 مطالعه بیشتر
پیوست: چک ‌لیسیت تأثیرات تاریخی، فعلی و احتمالی خشکسالی
فهرست منابع

از تاریخ انقضای این آگهی 117 روز گذشته است. ممکن است اطلاعات آگهی معتبر نباشد.

نام: سعید جوی زاده


ارسال پیام به آگهی دهنده


موبایل: 09382252774


تلفن: 32341477


زمان تماس: 8 صبح تا 4 بعدازظهر


ایمیل:


یاهو: ----


آدرس: شیراز خیابان برق کوچه1 موسسه چشم انداز

کد آگهی: 20046


تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹


قیمت: ----


دسته بندی: آموزش » كتابهاي آموزشي


موقعیت آگهی:استان های دیگر » استان ها و شهرهای دیگر


وبسایت: ورود به وب سایت آگهی


تعداد بازدید: 87


تاریخ درج: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

آگهی های مرتبط

کلید-واژه-آزمون-نظام-مهندسی-ویژه-آبان-93-(تمام-رشته‌ها) کلید واژه آزمون نظام مهندسی ویژه آبان 93 (تمام رشته‌ها)

قبولی در آزمون نظام مهندسی با کتاب فهرست موضوعی مباحث مقررات ملی ساختمان

اموزش-cnc--برنامه-نويسي-و-اپراتوري اموزش CNC - برنامه نويسي و اپراتوري

اموزش برنامه نويسي و اپراتوري CNC

کتاب-عایق-کاری-و-بهینه-سازی-مصرف-انرژی-در-ساختمان کتاب عایق کاری و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

کتاب عایق کاری و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

کتاب-مهندسی-تخریب-14-روش-کاربردی-در-صنعت-و-ساختمان-مطابق-با-استاندارد کتاب مهندسی تخریب، 14 روش کاربردی در صنعت و ساختمان مطابق با استاندارد

کتاب مهندسی تخریب، 14 روش کاربردی در صنعت و ساختمان مطابق با استانداردهای روز دنیا

موسسه-اهل-بیت--ahlulbayt-organization موسسه اهل بیت - Ahlulbayt Organization

موسسه اهل بیت یک سازمان ثبت شده مردم نهاد در انگلستان- لندن است که اهداف آن تدوین و نشر محتوای اسلامی با تمرکز...

اولین-کتاب-اصول-مقدماتی-فن-تاسیس-باشگاه-مشتریان اولین کتاب اصول مقدماتی فن تاسیس باشگاه مشتریان

اولین کتاب اصول مقدماتی فن تاسیس باشگاه مشتریان چگونه مشتریان خود را به برندتان وفادار نمایید؟ چگونه تبلیغات...

فروش-کتابهای-کمک-آموزشی-و-کنکوری-انتخواب-خرید-آسان فروش کتابهای کمک آموزشی و کنکوری انتخواب خرید آسان

http://telegram.me/alooketab http://telegram.me/takabookbot www.erkabook.com

کلاس-آموزشی-دوره-جامع-مقاله-نویسی-isi-در-شیراز کلاس آموزشی دوره جامع مقاله نویسی ISI در شیراز

موسسه علمی تحقیقاتی و پژوهشی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز همراه با فیلم و جزوه بصورت عملی و کاربردی مدرس...

کتابخانه-آنلاین-سامانه-دسترسی-به-محتوای-علمی-و-پژوهشی کتابخانه آنلاین سامانه دسترسی به محتوای علمی و پژوهشی

اولین سامانه دسترسی به محتوای قابل کپی برداری کتاب ، مقالات ، تحقیقات با زبان فارسی افتتاح گردید این سامانه د...

آگهی های جدید گروه كتابهاي آموزشي

طراحی-کابینت-های-لوکس-آشپزخانه طراحی کابینت های لوکس آشپزخانه

طراحی و اجرای کابینت

سایت-تخصص-کارا-درخواست-آنلاین-خدمات-فنی سایت تخصص کارا-درخواست آنلاین خدمات فنی

سایت تخصص کارا در خواست آنلاین خدمات فنی تخصص کارا سایت تبلیغاتی است که مشتریان پس از مراجعه به سایت در صورت...

تولیدپایه-مبل-وکابینت-چرخ-کفی-وچمدان-ته-پایه-پایه-رگلاژی-پیچ-ومهره-فلک تولیدپایه مبل وکابینت،چرخ کفی وچمدان،ته پایه،پایه رگلاژی،پیچ ومهره فلک

تولیدکننده انواع پایه مبل وکابینت، چرخ کفی وچمدان،انواع ته پایه،پیچ ومهره فلکه ای،سطل زباله کابینتی،پایه تخم م...

تور-مشهد-مقدس-با-امکانات-عالی تور مشهد مقدس با امکانات عالی

با عرض سلام: کاروان زیارتی مشهد مقدس با امکانات عالی و سلف سرویس صبحانه ناهار و شام به مدت چهار شب و پنج روز...

راه-اندازی-فراوری-مس-با-متدهای-n.r.f-وn.p.r.c راه اندازی فراوری مس با متدهای N.R.F وN.P.R.C

راه اندازی فراوری مس با متدهای N.R.F وN.P.R.C فراوری کلیه کانسنگهای مس در یک پروسه،

ویزای-کار-ژاپن ویزای کار ژاپن

اخذ ویزای کار ژاپن برای 11 مقطع شغلی در صورت تمایل به مهاجرت کاری به ژاپن و اخذ ویزای کاری فرصت را از دست نده...

جاروبرقی-فیلیپس جاروبرقی فیلیپس

فروش جارو برقی فیلیپس

دستگاه-اسکاچ-بافی دستگاه اسکاچ بافی

خوداشتغالی با درآمد بالا بدون تخصص و با کمترین سرمایه بالاترین درآمد را به صورت تضمینی کسب کنید. (حتی بانوان ...

تولید-کننده-صندلی-سینمایی-صندلی-آمفی-تئاتر-صندلی-اداری-شرکت-رض-کو تولید کننده صندلی سینمایی،صندلی آمفی تئاتر،صندلی اداری،شرکت رض کو

تولید کننده صندلی سینمایی،صندلی آمفی تئاتر،صندلی اداری،شرکت رض کو

آموزش-برش-وطراحی-الگو آموزش برش وطراحی الگو

👈آیا به دنبال حرفه ای جدید هستید👉 ✌️ما بهترین راهو به شما پیشنهاد میکنیم✌️ 🍄آموزش حرفه ای برش کاری با ب...