توس نیاز » دسته بندی » آموزش » كتابهاي آموزشي » کتاب تکنیک های آماری در مقالات ISI

کتاب تکنیک های آماری در مقالات ISI

کتاب تکنیک های آماری در مقالات ISI
مولفان: سعید جوی زاده، الهام شمس آبادی، سارا کاویانی، عطرین ابراهیمی
تلفن سفارش : 09382252774-07132341477
آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1 موسسه چشم انداز
پست الکترونیک:
Sjavizadeh@yahoo.com
وب سایت:
www.gisland.org
فهرست مطالب ♦
فصل اول
مواد و روش ها در مقالات علمی
1-1 مقدمه
1-2 مواد و روش‌ها (MATERIALS AND METHODS)
1-2-1 معرفی پروژه
1-2-2 روش شناسی
1-2-2-1 تفاوت طرح تحقیق (RESEARCH DESIGN) و روش تحقیق (RESEARCH METHOD) در مقاله نویسی
1-2-3 ابزار پژوهش
1-2-4 جامعه پژوهش
1-2-5 محدوده و محدودیت ها
1-3 شکل ارائه اطلاعات روش شناختی
1-4 سازماندهی مواد و روشها
1-4-1 چند نکته در نگارش مواد و روش ها:
1-5 نتایج یا یافته ها (RESULTS/ FINDINGS)
1-5-1 ساختار نتایج یا یافته ها
1-5-1-1 یافته ها و نتایج توصیفی
1-5-1-2 یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی
1-5-2 ارائه نتایج یا یافته ها
1-5-2-1 ارائه نتایج به صورت جدا
1-5-2-2 ارائه نتایج به صورت مجتمع
1-5-3 چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها
1-6 بحث (DISCISSION)
1-6-1 ساختار بحث و نتیجه گیری
1-7 روش انجام پروژه های آماری
1-7-1 مشورت با نخبگان و کارشناسان
1-7-2 بیان اهداف موضوع
1-7-3فرضیه سازی
1-7-4 جمع آوری داده ها:
1-7-5 طبقه بندی داده ها
1-7-6 اننخاب روش
1-7-7 انتخاب نرم افزار
1-7-8وارد کردن داده ها
1-7-9 بازسازی داده ها
1-7-10 تجزیه و تحلیل داده ها
1-7-11 نمایش
1-7-12 تصمیم گیری و مدلسازی
1-8 نقش آمار در مراحل اساسی پژوهش علمی
فصل دوم
2-1 ابزار جمع آوری اطلاعات (RESEARCH TOOLS):
2-1-1 استفاده از اطلاعات و مدارک موجود
2-1-2 مشاهده
2-1-3 مصاحبه
2-1-4 پرسشنامه
2-1-4-1 طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه
2-1-4-2 طبقه بندی بر اساس نحوه اجرا
2-1-5 استفاده از امکانات آزمایشگاهی
2-2 جمع آوری دادهها
2-3 جمعیت (جامعه) آماری
2-4 نمونه آماری
2-4-1 نحوه محاسبه حجم نمونه آماری
2-4-2 نحوه محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان
2-4-3 نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری
2-5 آشنایی با انواع مختلف نمونه گیری
2-5-1 نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی
2-5-2 نمونه گیری خوشه ای
2-5-3 نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی
2-5-4 نمونه گیری در دسترس یا داوطلبانه
2-6 روایی پرسش نامه
2-7 پایایی پرسش نامه
فصل سوم
آمار توصیفی
3-1 آمار توصیفی (DESCRIPTIVE STATISTICS)
3-2 جمعیت
3-3 نمونه
3-4 صف منظم داده ها
3-5 شاخص های مرکزی(MEASURES OF CENTRAL TENDENCY)
3-5-1 میانگین
3-5-1-1 میانگین حسابی(ARITHMETIC MEAN)
3-5-1-2 میانگین وزنی(WEIGHTED MEAN)
3-5-1-3 میانگین هندسی(GEOMETRIC MEAN) 77
3-5-1-4 میانگین همساز(توافقی) (HARMONIC MEAN)
3-5-2 میانه (MEDIAN)
3-5-3 مد (MODE)
3-6 شاخص های پراکندگی(COEFFICIENT OF DISPERSION)
3-6-1 دامنه تغییرات
3-6-2 انحراف چارکی
3-6-3 انحراف متوسط
3-6-4 واریانس
3-6-5 انحراف معیار:(STANDARD DIVESION)
3-7 نمودارها(DIAGRAMS)
3-7-1 نمودار پراکنش(SCATTER PLOT)
3-7-2 نمودار میله ای(BAR GRAPH)
3-7-3 نمودار مستطیلی- هیستوگرام(HISTOGRAM)
3-7-4 نمودار چندبر فراوانی(پلیگون)
3-7-5 نمودار دایرهای(PIE DIAGRAM)
3-7-6 نمودار پارتو
3-8 جداول در آمار توصیفی
3-8-1 جدول توزیع فراوانی(FREQUENCY TABLE)
فصل چهارم
4-1 آمار استنباطی
4-2 احتمال
4-3 به کار گيري تئوري احتمالات در استنباط آماري
4-3-1 آزمون فرض
4-4 آزمون‌های آمار استنباطی
4-4-1 آزمون‌های پارامتریک آمار استنباطی
4-4-2 آزمون‌های ناپارامتریک آمار استنباطی
4-4-3 خلاصه آزمونهاي پارامتريک
4-4-4 خلاصه آزمونهاي ناپارامتريک
4-5 رگرسیون
4-5-1 متغیر وابسته و متغیر مستقل
4-5-2 رگرسیون خطی ساده
4-5-3رگرسیون خطی چندگانه
4-6 همبستگی
4-6-1 مقدار همبستگی
فصل پنجم
5-1 معرفی نرم افزارهای آماری
5-2 نرم افزار SPSS
5-3 نرم افزار MINITAB
5-3-1 قابلیت‌های کلیدی نرم‌افزار MINITAB
5-3-2 تحلیل‌های آماری با نرم افزار متلب(MATLAB)
5-4 نرم‌افزار SAS
5-5 نرم افزار R
5-6 نرم افزار PHSTAT
5-7 نرم افزار SIGMAPLOT
5-8 نرم افزار S PLUS
5-9 نرم افزار DE
5-10 نرم افزار PQ METHOD
5-11 نرم افزار STATISTICA
5-12 مقایسه نرم افزارهای آماری پرکاربرد
فصل ششم
تکنیک های آماری در SPSS
6-1 آمار توصیفی
6-2 رسم نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال برای تشخیص نرمال بودن دادهها
6-3 روش تحلیلی
6-4 کاربرد استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون شایپرو ویلک
6-5 نمودار ساقه و برگ
6-7 نمودار Q-Q PLOT
6-8 تبدیل باکس – کاکس در SPSS
6-9 شدت همبستگی
6-10 ملاحظات انتخاب مدل در رگرسیون چند گانه
6-11آزمون مقایسه میانگین در دو گروه مستقل
6-12 آزمون مقایسه میانگین در گروه جفتی
6-13آموزش تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) در SPSS
6-14 تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر (ANOVA WITH REPEATED MEASURE)
فهرست منابع

از تاریخ انقضای این آگهی 474 روز گذشته است. ممکن است اطلاعات آگهی معتبر نباشد.

نام: سعید جوی زاده


ارسال پیام به آگهی دهنده


موبایل: 09382252774


تلفن: 32341477


زمان تماس: 8 صبح تا 2 بعدازظهر


ایمیل:


یاهو: ----


آدرس: شیراز خیابان برق کوچه1 موسسه آموزشی چشم انداز

کد آگهی: 20050


تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹


قیمت: ----


دسته بندی: آموزش » كتابهاي آموزشي


موقعیت آگهی:استان های دیگر » استان ها و شهرهای دیگر


وبسایت: ورود به وب سایت آگهی


تعداد بازدید: 379


تاریخ درج: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

آگهی های مرتبط

کلید-واژه-آزمون-نظام-مهندسی-ویژه-آبان-93-(تمام-رشته‌ها) کلید واژه آزمون نظام مهندسی ویژه آبان 93 (تمام رشته‌ها)

قبولی در آزمون نظام مهندسی با کتاب فهرست موضوعی مباحث مقررات ملی ساختمان

اموزش-cnc--برنامه-نويسي-و-اپراتوري اموزش CNC - برنامه نويسي و اپراتوري

اموزش برنامه نويسي و اپراتوري CNC

کتاب-عایق-کاری-و-بهینه-سازی-مصرف-انرژی-در-ساختمان کتاب عایق کاری و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

کتاب عایق کاری و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

کتاب-مهندسی-تخریب-14-روش-کاربردی-در-صنعت-و-ساختمان-مطابق-با-استاندارد کتاب مهندسی تخریب، 14 روش کاربردی در صنعت و ساختمان مطابق با استاندارد

کتاب مهندسی تخریب، 14 روش کاربردی در صنعت و ساختمان مطابق با استانداردهای روز دنیا

موسسه-اهل-بیت--ahlulbayt-organization موسسه اهل بیت - Ahlulbayt Organization

موسسه اهل بیت یک سازمان ثبت شده مردم نهاد در انگلستان- لندن است که اهداف آن تدوین و نشر محتوای اسلامی با تمرکز...

اولین-کتاب-اصول-مقدماتی-فن-تاسیس-باشگاه-مشتریان اولین کتاب اصول مقدماتی فن تاسیس باشگاه مشتریان

اولین کتاب اصول مقدماتی فن تاسیس باشگاه مشتریان چگونه مشتریان خود را به برندتان وفادار نمایید؟ چگونه تبلیغات...

فروش-کتابهای-کمک-آموزشی-و-کنکوری-انتخواب-خرید-آسان فروش کتابهای کمک آموزشی و کنکوری انتخواب خرید آسان

http://telegram.me/alooketab http://telegram.me/takabookbot www.erkabook.com

کلاس-آموزشی-دوره-جامع-مقاله-نویسی-isi-در-شیراز کلاس آموزشی دوره جامع مقاله نویسی ISI در شیراز

موسسه علمی تحقیقاتی و پژوهشی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز همراه با فیلم و جزوه بصورت عملی و کاربردی مدرس...

کتابخانه-آنلاین-سامانه-دسترسی-به-محتوای-علمی-و-پژوهشی کتابخانه آنلاین سامانه دسترسی به محتوای علمی و پژوهشی

اولین سامانه دسترسی به محتوای قابل کپی برداری کتاب ، مقالات ، تحقیقات با زبان فارسی افتتاح گردید این سامانه د...

آگهی های جدید گروه كتابهاي آموزشي

با-قيچي-پيلاتس-تاي-تن-در-خانه-لاغر-شويد با قيچي پيلاتس تاي تن در خانه لاغر شويد

قیچی پیلاتس تای تن و کمربند مخصوص لاغری و تناسب اندام وسیله خوب و ساده که از هیچ نیروی الکترونیکی به جز نیر...

کار-در-منزل-دوخت-بسته-بندي کار در منزل دوخت بسته بندي

کار در منزل دوخت بسته بندی خانگی ازسری محصولات تاي تن - دوخت بسته بندي -تحویل و جمع آوری کار بصور...

سقف-آلومینیومی سقف آلومینیومی

تولید کننده انواع تایل های آلومینیومی

ielts-/-toefl-ibt-online-course IELTS / TOEFL iBT Online Course

مرکز تخصصی برگزاری دوره های آمادگی آزمون های بین المللی زبان انگلیسی دکتر قائمی کلاسهای آنلاین IELTS / TOEFL ...

خريد-کارت-خوان,-فروش-کارت-خوان,-balisop.ir خريد کارت خوان, فروش کارت خوان, balisop.ir

خريد کارت خوان . فروش کارت خوان. خريد خود پرداز . فروش خود پرداز. balisop.ir

مدل-سازی-اطلاعات-ساخت(bim) مدل سازی اطلاعات ساخت(BIM)

مدل سازی اطلاعات ساخت(BIM)

مادررنگ-سه-منظوره-پلاستیک--اکریلیک-و-خطاطی مادررنگ سه منظوره پلاستیک ، اکریلیک و خطاطی

مادر رنگ سه منظوره پلاستیک ، اکریلیک و خطاطی کد :NPS 570نام محصول :مادر رنگ سه منظوره پلاستیک ، اکریلیک و خط...

پوشرنگ-روغنی-براق-آلکیدی پوشرنگ روغنی براق آلکیدی

پوشرنگ روغنی براق آلکیدی کد :NPS 600نام محصول :پوشرنگ روغنی براق آلکیدی پوشرنگ روغنی براق آلکیدی ترکسیل بر...

ضدزنگ-اُخرایی ضدزنگ اُخرایی

ضد زنگ اُخرایی کد :NPS 620نام محصول :رنگ آستری بر پايه رزين آلكيد و اكسيد آهن (ضد زنگ اُخرایی) رنگ آستری بر ...

جلای-آلکیدی-براق-وارنیش جلای آلکیدی براق وارنیش

NPS 640جلای آلکیدی براق – وارنیشجلای آلکیدی براق – وارنیش ، جهت پوشش کلیه سطوح چوبی داخل ساختمان، مبلمان، کاب...